Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A szolgáltató

webshop.dekoracion.hu webáruházat a Mucius Scaevola Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató azonosító adatai:

Cégnév: Mucius Scaevola Kft.

Székhely: 4971 Rozsály, Kossuth Lajos utca 16.

Fióktelep: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

Adószám: 14165236-2-15

Cégjegyzékszám: CG 15-09-084108

Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info(kukac)dekoracion.hu

Telefon: +36 20 962 2090

Aláírásra jogosult: Zun Sándor, ügyvezető

 

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelés feladása a Mucius Scaevola Kft. által üzemeltetett dekoracion webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a dekoracion.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A vásárlás előtt regisztrációra van szükség (az a személy, aki regisztrált, a továbbiakban: Felhasználó), ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. A kitöltött és elküldött megrendelőlapon szereplő személy, aki a megrendelés teljesítésével a Szolgáltatót megbízza, a továbbiakban: Vásárló.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen általános szerződési feltételek részben vagy egészben történő bármikori módosítására. Az általános szerződési feltételek, valamint annak bármely módosítása a közzétételkor lép hatályba. Jelen szerződési feltételek elfogadása Vásárló részéről a termékek megrendelésének előfeltétele. A Vásárló a rendelés elküldésével kijelenti, hogy elolvasta, és elfogadja jelen általános szerződési feltételeket.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) sz. kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

A szerződés tárgyát a dekoracion webshopban szereplő termékek képezik. A Szerződés a Szolgáltató fent nevezett honlapján történő megrendeléssel, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával, majd ezt követően a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre, és a megrendelés teljesülésével szűnik meg. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását követő 48 órán belül a Vásárló által megadott e-mail címre történő elektronikus levél küldésével a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően visszaigazolja. A megrendelés feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, amelyről a Vásárlót a teljesítés előtt legkésőbb 2 nappal írásban értesíti. Bármilyen árfolyam ingadozásból adódó inflálódás miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A teljesítés módja és a szállítás feltételei

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vásárló által hibásan vagy hiányosan megadott adatokból fakadó késedelemért, egyéb problémákért, illetve ha a Vásárló harmadik, illetéktelen személyek kezébe juttatja jelszavát, számla/kártyaszámát, stb. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vásárló adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, abban az esetben a megrendelést törölje.

Áraink forintban értendő nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A kiszállítás és utánvét díja további költségként kerül felszámolásra.

A szállítási díj összegét a rendelés mérete, súlya és szállítási célja határozza meg.

A szállítás a Vásárló által megadott szállítási címre, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül történik.

A Vásárló köteles az átvételekor ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató a továbbiakban nem fogad el hiányosságokra vonatkozó kifogást. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Vásárló átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Vásárlónak pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a felelősség a szállítót terheli, a Szolgáltató és a mindenkori szállító közötti külön szerződés szerint.

 

Elállás a vásárlástól

A hatályos jogszabályok szerint a Vásárló az átvételtől számított 8 munkanapon belül elállhat a termék megvásárlásától. Ez a jog csak abban az esetben érvényesíthető, ha a termék nem került felbontásra.

A vásárlónak az elállás szándékáról előre, írásban kell tájékoztatni a Szolgáltatót. A terméket a Vásárlónak a saját költségén kell visszaküldenie bontatlan állapotban a Szolgáltató címére, a Szolgáltató pedig a termék kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszaküldi a vételárat a Vásárló részére. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, és a fentieknek megfelelően a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége is a Vásárlót terheli. Amennyiben a visszaküldött termék nem sérülésmentes, bontatlan és hiánytalan, az elállási joggal a Vásárló nem élhet. Utánvéttel, vagy egyéb terheléssel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni.

 

Adatkezelés

A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, és kizárólag a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezeli, illetve harmadik személynek nem továbbítja, kivéve a termékek megrendelésével kapcsolatosan szükségszerűen továbbítandó adatokat (ideértve pl. a termékek szállítása során igénybe vett futárszolgálatot), illetve a lentiek szerinti adatkezelést.

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat a fent meghatározottaktól eltérő célból az alábbiak szerint kezelheti. A Szolgáltató rendszere a Felhasználókról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Felhasználó a Regisztráció során hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

Garancia és reklamáció

A Szolgáltató garanciát vállal a termékei minőségére. Ha a termék bizonyítottan gyári hibás, vagy a szállítás során megsérült, a Mucius Scaevola Kft. visszafizetési vagy cseregaranciát vállal, az átvételtől számított 14 napon belül, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését. A garancia a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra nem terjed ki.

Reklamációk, észrevételek megtétele írásban az alábbi címeken lehetséges:

Levélcím: 1475 Budapest, Pf.: 181.

E-mail: nyomda@mucius.hu

A reklamációk 3 napon belül kivizsgálásra kerülnek, melynek eredményéről és a további teendőkről a Szolgáltató írásban értesíti a Vásárlót.

Az áraink nettó árak, az áfát nem tartalmazzák!